ބޮލީވުޑް

''ޕުޝްޕާ''ގެ 3 މިނެޓުގެ ވީޑިއޯ ލަވަ ސަމަންތާ ކުޅެދީފައިވަނީ ބޮޑު އަގަކަށް

''ސެކްރަޑް ގޭމްސް''ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފައެއް ނުވޭ

ކެޕްޓަންކަމުން ދުރުވާން ނިންމުމާއެކު ވިރާތު ކޯލީ އަށް އަންހެނުން އަނުޝްކާގެ އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ތައިމޫރު އަލީ ހާން ކުޅޭކުޅޭ ބަޑިއެއް ގެންގުޅެގެންވެސް ޖިހާދީއެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި

ކަޕިލް ޝަރްމާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް އުފައްދަން އުޅޭކަން އިއުލާނުކޮށްފި

އަރްޖުން ކަޕޫރު އަދި މަލާއިކާ ރުޅިވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ލަތާ މަންގޭޝްކަރަށް ކޮވިޑު ޖެހި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި

މަންމައާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިލުންވޭ: ސޯހާ އަލީ ހާން

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ސުކޭޝްއާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޖެކޮލިން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ޕުޝްޕާގެ ކާމިޔާބަށްފަހު ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ރަޝްމިކާ ބޮޑުކޮށްފި

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަނުޝްކާ ޝަރްމާގެ ފެނިލުން، ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމަކުނުދިޔަ

''އަތުރަންގީ ރޭ'' އަށްފަހު އާއިލާ އޭނާއާ މެދު ފަހުރުވެރިވާކަމަށް ސާރާ ބުނެފި

6 ...