އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ވަން ފޮޓޯ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ހާއްސަ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

ހަތެއް ފެބްރުއަރީގައި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކޮށްފި ނަމަ ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭނީ ރައީސް ނަޝީދު: އަދުރޭ

އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން ކަމަށް، ޑރ. ވަހީދު ވިދާޅުވަނީ އެންމެންނަށްވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް

ވަން ފޮޓޯ: ފީފީއެމް ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ގާނޫނީ ހުވައެއްގައި އިސްލާމްދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ކުރިއަށް އެހެން އެއްވެސްކަމެއް އައިސްގެން ނުވާނެ: އިދިކޮޅު

1

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާމެދު ބާ ކައުންސިލުގެ ރައުޔަކަށް އެދިއްޖެ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ފުރޮޅައިލުމަށް ތާއީދު ކުރަން ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ނިންމާފައެއް ނުވާނެ: އަދުރޭ

ސަރުކާރުން ހަދާ ގޯސްތަކުގެ ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަނގަ ބަންދުކުރަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެ: އަދުރޭ

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް

1

ގައުމު މި ނުރައްކާތެރި ހާލަތަށް ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން: އަދުރޭ

1

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އެކަކުވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، މަސައްކަތް ކުރަނީ ލީޑަޝިޕް ގޮނޑިއަށް: ނިހާދު

ޕީޕީއެމުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

2
2 ...