Close

މެލޭޝިޔާ

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އަންވަރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުހޯދުނު އިންތިޚާބަފަހު މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކީ މަހާތީރަށް ދޮރު ބަންދުވެ އަންވަރަށް ދޮރު ހުޅުވުމެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: މަހާތީރަށް ސަތޭކަ ފުރެނީއެވެ. އަދިވެސް ދުރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނެތެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަފީރަކަށް ޝަހީބު އަދި މެލޭޝިއާގެ ސަފީރަކަށް އަލީ ހުސައިން ދީދީ އައްޔަންކޮށްފި

ދިވެހި ޑްރައިވިން ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: މަހާރެހެންދީންގެ އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވެނުމަސް ވެނަށް ކާންދިނުން!

ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާތަކަށް އެމްޕީއެލްގެ ވެރިން މެލޭޝިއާގެ ނޯތު ޕޯޓަށް

ދިވެހި ޑްރައިވިން ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ބޮޑު އީދަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބެންކޮކާއި މެލޭޝިއާއަށް ހާއްސަ ފްލައިޓުތަކެއް

މެލޭޝިއާގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބުރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑު އީދަށް މެލޭޝިއާއަށް ދާން މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް

« 1