މެލޭޝިޔާ

ދުނިޔޭގައި ހުރެވޭކަމީވެސް މުއުޖިޒާތެއް: ޑރ.މަހާތީރު

1

ދެ އަހަރަށްފަހު، މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރުވެސް ހުޅުވާލައި ކަރަންޓީނު ނުވެ ދެވޭގޮތް ހަދަނީ

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ސުވާލުކޮށްފި

ދިވެހިންތަކަކާ ސުވާލުކުރަން މަރު ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މެލޭޝިޔާއަށް

އޮމިކްރޯން: އިންޑިއާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ އަދި ލަންކާއިން ވެސް ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކެބިނެޓު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ އެވޯޑެއް ޑރ. ޝަހީމަށް

އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވަނީ

ލަންޑަނާއި ކުއާލަލަންޕޫރުގައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ނުބެހެއްޓޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މެލޭޝިޔާގެ އެޗްއެސްބީސީ އަމާނާގެ ސީއީއޯއަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއް

މެލޭޝިއާއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑް ކޭސް ފެނިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް! ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި، ލޮކްޑައުން ވެސް ކުރަނީ

« 1