މެލޭޝިޔާ

މެލޭޝިއާގައި ޖެޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިޔަށް

މެލޭޝިއާގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ވެއްޓި 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފަސެންޖަރެއްގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް އިމަޖެންސީގައި ޖައްސައިފި

ރަޝިޔާގައި ތިބި މެލޭޝިއާގެ މީހުން ގައުމަށް ގެންދަނީ

1

ބަޓިކް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ މަަދުވެގެން 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިނަމަ: އީސީ

ބޭރަށް ފުރިކަމާއި މިވަގުތު ހުރި ގައުމު ސަރުކާރަށް އެނގޭނެ: އައްބާސް

1

ބަޓިކް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ބަޓިކް އެއާއިން ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ބުކިންއަށް ހުޅުވާލައިފި

އަފްގާނިސްތާނުން މެލޭޝިއާވެސް ބަލިކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ ލީޑަރުންނަށް އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ އަންވަރަށް ފުރުސަތުދީގެން ކެތްތެރިވެގެން ތިބުމެވެ.

1

މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

« 1