ވެކްސިން

ރައްޔިތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުގެ 90 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އޯގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައި ނިންމަނީ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

ވެކްސިން ޖެހުން އީދު ބަންދަށް މެދުކަނޑާލަނީ

50 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އޭޕްރީލް މަހު ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ބުކިން ހަދަން ހުޅުވާލައިފި

ޖަޕާނުން އެހީގެ ގޮތުގައި 11 މިލިއަން ޑޯޒް ކޮވިޑް ވެކްސިން، އެހީ ލިބޭ 10 ގައުމު ތެރޭގައި ރާއްޖެ

ވެކްސިނުން ކޮވިޑްގެ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓު ދިފާއުކޮށްދެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ފެށުމާއެކު ބޮޑު ކިއުއެއް

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންނަށް ލުއި ނުދެންޏާ ކީއްކުރަން ޖެހި ވެކްސިނެއް؟: ރޮޒައިނާ

1

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއި ދެނީ

ކޮވިޝީލްޑް އަދި އެސްޓްރާޒެނެކާގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރެވޭނެ

4 ...