ވެކްސިން

ކެނެޑާއިން ވެސް ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 12-15 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުން ހުއްދަކޮށްފި

ފައިޒާ ވެކްސިން 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އީޔޫއިން ދީފި

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރަޝިޔާ އިން ދީފި

ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެކްސިންތައް ހުރިހާ ވޭރިއަންޓަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

މާބަނޑު މީހުންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ހުށަހަޅަނީ

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުން

އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ވެކްސިން ޖޫން މަހު ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ނަސީމު

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ގާތަށް ގޮސް ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ކޭސްތައް އިތުރުވާނަމަ ވެކްސިނަށް ނުގުނޑާ ވޭރިއަންޓެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

މަންމޯހަން ސިންހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

5 ...