ވެކްސިން

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމުން ޕީސީއާރް ނުހަދައި ރާއްޖެއަށް އާދެވޭގޮތް ހަދަނީ

1

މިއަދު 7،712 މީހަކު ވެކްސިން ޖެހި، ޖުމުލަ 137،000 އިން މައްޗަށް

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެއް ލައްކަ ވެކްސިން ޑޯޒު ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ފޭކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގަނެފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހައި މި އަހަރު ހައްޖު ނުވެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީން އަންގައިފި

1

ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ޓީމެއް މިއަދު ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ

މިއަދު 6،550 މީހަކު ވެކްސިން ޖެހި، ޖުމުލަ 123،665 އިން މައްޗަށް

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެކްސިން ޖަހަނީ

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 471 އަށް އަރައިފި

ކަސްޓަމްސްގެ 74 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި

ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުނީ 19 މީހެއް: ޑރ. ފައިސަލް

ހަނގުރާމަތައް މެދުކަނޑާލައި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔޫއެން އިން ނިންމުމުން ޝާހިދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

... 10 ...