ވެކްސިން

ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ފުރާ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދެނީ

ފައިޒާއާއި ސިނޯފާމަކީވެސް ދެ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން، މި ވެކްސިން ތަކުގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 4 ހަފުތާ ފަހުން ދެވޭނެ: އެމްއެފްޑީއޭ

ބޭނުން ވެކްސިނެއް އިހުތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ، އެކަމަކު ޖަހާ ވެކްސިން ކުރިޔާލައި އަންގާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނާގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެވަގުތަކު ލިބެން ހުރި ވެކްސިނެއް އަވަހަށް ޖެހުން: ޑރ. ނަޒްލާ

ފައިޒާ ވެކްސިން ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަން ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި: ޑރ. ނަޒްލާ

ސިނޯފާމާއި ފައިޒާ ވެކްސިން އަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭނެ އާބާދީގެ 46 ޕަސެންޓު މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި

އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން ހޯދަނީ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ތިން ލައްކަ ޑޯޒް: ޑރ. ނަޒްލާ

ވަން ފޮޓޯ: ވެކްސިން ކިޔޫ

މާލެ ސަރަހައްދުން އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހައިފި

ރެކޯޑެއް، މިއަދު 11،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖެހި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަތުމަށް ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓާއެކު ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

... 8 ...