ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ، ބަޔާންއާއި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

ކެރިއަރުގެ 17 ތަށި ގުރުބާން ކޮށްގެންވެސް ޕީއެސްޖީއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބޭނުން: ޑިމަރިއާ

ޕީކޭގެ ގޯލާއެކު ބާސާއަށް އުންމީދެއް

ޔުނައިޓެޑް މޮޅު ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ، ޗެލްސީގެ ބޮޑު މޮޅަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ގްރީޒްމަން އަށް ދެ ގޯލާއެކު ރަތެއް، ސަލާހުގެ ދެ ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލް މޮޅު

މެސީގެ ޖާދުލާއެކު ޕީއެސްޖީން ފަހަތުން އަރައި ލެއިޕްޒިގް ބަލިކޮށްފި

ބާސާއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް، ކޯމަން ގެ މަގާމު ގެއްލެނީބާ؟

ޔުވެންޓަސްއިން ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

ފަހު ސިކުންތުގައި ގޯލު ޖަހައި، ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑު މޮޅުކޮށްދީފި

މެސީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވި ފުރަތަމަ ގޯލު، ގާޑިއޯލާގެ ނަޒަރުގައި އަދިވެސް "އަންސްޓޮޕަބަލް"!

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

ގަދަފަދަ ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް، ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށްފި

« 1 ...