ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ފަހަތުން އަރައި ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް ފަސް ގޯލު ޖަހައި، ރެއާލްއިން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ބަޔާނުން ޕެރިހުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި، ސްޕާސް ކައިރިން މިލާނަށްވެސް ހަނި މޮޅެއް

"ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގެ ކުރިން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޔޫއެފާ"

އެމްބާޕޭ އާއި މެސީ ފިޓްވެއްޖެ، ބަޔާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ގަތަރު އިންވެސްޓްމަންޓުން ޔުނައިޓެޑަށް ބިޑް ކުރާނަމަ، ހެލައިފީގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ލިވަޕޫލާއި ރެއާލް، ބަޔާން އާއި ޕީއެސްޖީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ރެއާލްއިން ހޯދީ އެންޗެލޯޓީއަށް ހާއްސަ މޮޅެއް، ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ލެއިޕްޒިގް ގަދަ 16 އަށް

ޕީއެސްޖީއަށް ގުރޫޕުގެ އެއްވަނަ ގެއްލުނީ ހީނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް، މިލާން ގަދަ 16 އަށް

ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ބަޔާން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި، އެތުލެޓިކޯއަށް ޔޫރޮޕާވެސް ލައްވައިނުލި

ސީޒަނުގައި ނަޕޯލީ ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ލިވަޕޫލް، ސްޕާސް ގަދަ 16 އަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގެއްލިދާނެތީ ކްލޮޕް މާޔޫސްވެފައި

ލިވަޕޫލް ގަދަ 16 އަށް، އެތުލެޓިކޯ ކެޓީ ހިތްދަތިކޮށް

« 1 ...