Close

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ

އެވަޓަންއާ އެއްވަރުވެ، ޓޮޓެންހަމަށް ގަދަ ހަތަރަކުން ސޮއްސާލުމުގެ ބިރު

އެންރިކޭ މަޑުކުރަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމަކަށް

ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވެ، ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމާ ކޮންޓޭ ދުރަށް

ބައެއް ވާހަކަތައް ދައްކާއިރު ކޮންޓޭ ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ހޮއިބިއާ

ޗެލްސީއާއި ސްޕާސްއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ރިޗާލިސަންގެ ނުރުހުން ކޮންޓޭއަށް: "އަހަންނަށް ފުރަތަމަ 11 އިން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ"

ބަޔާންއިން ޕީއެސްޖީ ކަޓުވާލައިފި، ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައި މިލާންވެސް ކުއާޓާއަށް

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޝެފީލްޑުން ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައިފި، ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާއަށް

ޓޮޓެންހަމް ކައިރިންވެސް ބަލިވެ، ޗެލްސީގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް

ރަޝްފޯޑުގެ ޖާދުލާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ބަޔާނުން ޕެރިހުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި، ސްޕާސް ކައިރިން މިލާނަށްވެސް ހަނި މޮޅެއް

ބްރެންޓްފޯޑުން އާސެނަލް ހިފަހައްޓައިފި، ޓޮޓެންހަމަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް

« 1