ޓެކްނޮލޮޖީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީއަކަށް ފުވައްމުލައް

ސެމްސަންގ އެންމެ ފަހުގެ ޓީވީ ވަރަށް ތަފާތު

ފޭސްބުކް ރީޑިޒައިންކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ޒިއާއޯމީ ރެޑްމީ ވައި3 އިންޑިއާގައި ލޯންޗުކޮށްފި

އެމިރޭޓްސްއިން އެންމެ ފަހުގެ ބޯއިން މަތިންދާ ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަމީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްވޯޑަކީ 123456

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ހެކަތޯންއަކުން ދިވެހި ކުދިންތަކެއް އެއްވަނަ ހޯދައިފި

"ޝޮޓް އޮން އައިފޯން އެކްސް އެސް" ކެމްޕެއިންގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްވުން

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ދެކުނު ކޮރެއާއިން 5ޖީ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އާ އައިފޯނުންވެސް އެހެން ޑިވައިސްތައް ޗާޖުކުރެވިދާނެ!

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއަޕް ބޭނުންކުރުމުގައި އަދިވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ

4