ކުޅިވަރު

މިއަހަރު އަޅާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: މަހުލޫފު

ކާރު ދުއްވަމުން ފޯނު ބޭނުން ކުރިކަން ސާބިތުވެ ބެކަމްއަށް ކާރުދުއްވުން މަނާވެއްޖެ

ޔޫރަޕުގެ ދެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އިނގިރޭސި ޓީމުތައް، ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް އާސެނަލާއި ޗެލްސީ

ފަހު ވަގުތު އަޔެކްސް ބަލިކޮށް، ޓޮޓެންހަމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް، އޭދަފުށިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ކަސްޓްމްސްގެ ސީއާރު ކަޕް 20 އިއްޔެ ފަށައިފި

ބާސާ ކަޓުވާލުމަށްފަހު، ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް

ވެމްކޯ ބަލިކޮށް، ބީއެމްއެލް އިން ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފައިނަލުގައި އަނެއްކާވެސް ޕޮލިސް ކްލަބު ބަލިކޮށް، އެމްޕީއެލް އިން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ބީއެމްއެލް އާއި ވެމްކޯއަށް

ޗެމްޕިއަން ގްރޭޓާ މާލެ ކަޓައިފި، ސެމީގެ ޖާގަތައް އުރީދޫ އާއި ބީއެމްއެލް އާއި ވެމްކޯ އަދި އިމިގްރޭޝަނަށް

މިއަހަރު ވެސް އެމްޕީއެލް އާއި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ފައިނަލެއް

... 338 ...