Close

ސްޕެއިން

ވަގުންގެ ބަޔަކު ބާސެލޯނާގެ އަބަމިޔާންގެ އަތްފައި ބަނދެ ލޫޓުވާލައިފި

އީއޭއެސް ބާސެލޯނާ އޭވިއޭޝަން ސްކޫލުގެ ޓީމެއް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް، މިފަހަރު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދާނެ

ޗެމްޕިއަން ރެއާލް ފެށީ މޮޅަކުން

ކަރީމް ބެންޒިމާ: ދެކޮޅުވެރިންނަށް ގޮންޖަހަމުން އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް!

ސްޕެއިންގެ ތަރި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އެލެކްސިއާ ޔޫރޯގައި ނުފެންނާނެ

1

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް ކުރިއަށް، ސްޕެއިނަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

އީއޭއެސް ބާސެލޯނާ އޭވިއޭޝަން ސްކޫލުގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ނޭޝަންސް ލީގު: ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަރު

އީއޭއެސް ބާސެލޯނާ އޭވިއޭޝަން ސްކޫލަށް ސީއޭއޭގެ ހުއްދަ، ރާއްޖެއާއި ޔޫރަޕުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން އެއް ގްރޫޕަކަށް، މަރުގެ ގްރޫޕަކީ ކޮބާ؟

އިނިއެސްޓާއާ އަޅައި ކިޔާތީ ފަހުރުވެރިވޭ، އެއީ ހިތްވަރެއް: ޕެޑްރީ

އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޕެޑްރީ، އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ޑޮނަރޫމާ

4