Close

ސްޕެއިން

ބޮޑު ދެބާރު ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅި މަރަށް ތެޅުނު މަންޒަރު، ޖަރުމަނުގެ ބޮޑުލަދަކީ ސްޕެއިން ކޯޗު ބޭނުންވި ގޮތްބާ؟

ޖަޕާނުން ޔޫރަޕުގެ ގަދަ ދެ ބާރު "މުށުތެރެއަށް"، ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

އިތުރު ހައިރާންކުރަނިވި މޮޅަކާއެކު ޖަޕާނަށް ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ، ބައްޔަކާއެކު ވެސް ސްޕެއިން ގަދަ 16 އަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން 2-1 ސްޕެއިން (ފުލްޓައިމް)

އޭޝިއާ ޔޫރަޕުގެ ފަރަގު އަންނަނީ ކުޑަވަމުން: ޖަޕާންގެ އަމާޒަކީ 2050ގެ ވޯލްޑް ނެގުން!

ކުއާޓާގައި ބްރެޒިލާ ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ހޯދަން ސްޕެއިނަކުން ނޫޅޭނެ!

މެކްސިކޯ ކޯޗުގެ "ފެވަރިޓް"އަކީ ސްޕެއިން، ބުނަނީ ތަށި ނަގާނީވެސް ސްޕެއިން ކަމަށް!

ސްޕެއިނާ އެއްވަރުކޮށް، ޖަރުމަނުން އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން 1-1 ޖަރުމަނު (ފުލްޓައިމް)

ހަމަޖެހިލާފައި އޮތް ސްޕެއިނުން ''ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި'' އޮތް ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ކޮސްޓަ ރީކާ އަތުން ސްޕެއިނަށް ހަތް ތަރީގެ މޮޅެއް

ސްޕެއިން ހަމައެއް ނުޖެހޭނެ، މާބޮޑަށް ތައުރީފޫ ކުރުމަކީ ގޯހެއް: އެންރީކޭ

2