Close

ސްޕެއިން

ފްރާންސްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އީޔޫގެ ލީޑަރުން އެކަހެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ސްޕެއިންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި ތިބި ކޮވިޑް ބަލިމީހުން ބީޗަށް ގެންދަނީ

ސްޕެއިންގެ ޒުލެއްގައި އޮތް ހަތަރު ސިންގާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތާރީހީ މެޗެއްގައި ރާމޯސްއަށް ދެ ޕެނެލްޓީ ނާކާމިޔާބު

ރޮނާލްޑޯގެ އިތުރު ގޯލެއް، ނެދަލޭންޑްސް އާއި ސްޕެއިންގެ ކުރިމަތިލުމަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ސްޕެއިންގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ޔުކުރެއިން އަތްދަށުވެ ސްޕެއިންއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް

ނޭޝަންސް ލީގު: ސްޕެއިން އާއި ޖަރުމަނަށް ހަނި މޮޅެއް

ރޮނާލްޑޯއާއި ޕޯޗުގަލްއަށް ކެޕާ ފޫއަޅުވައެއް ނުލެވުނު، ޖަރުމަނުގެ މެޗު ފޯރިގަދަ

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ސްޕެއިންގެ ގަލީސިޔާގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާކޮށްފި

ސްޕެއިންގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ބިރުވެރިކަން އުފެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސްޕެއިންގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް ކަމަށް އިބްތިޝާމް

9