ރިޔާސީ ނިޒާމު

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަނުގައި 50،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފި

1

ބަރުލަމާނީ ދަންތޫރައިގައި ޖެހެން ހެޔޮ ނުވާނެ، އެއީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެން ކުރާ ކަމެއް: ގާސިމް

މުންދުގެ ރައްދެއް އެލެކްސް އަހުމަދަށް: ރިޔާސީގައި ވިއްކާނީ އެއްވޯޓު ވިއްޔާ ބަރުލަމާނީގައި 85 ވޯޓު ވިއްކާނެ

ރައީސް ޔާމީން ތާއީދުކުރައްވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއެއް ނުކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަނަށް އެމްޑީޕީ އެމްޕީންގެ ފިނި ތަރުހީބެއް

1

ކޮލަމް އަލިފު ސީނު: ބަރުލަމާނީ ވާހަކައިގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ބޮޑުވަޒީރުކަން އެކަންޏެވެ.

2

ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ބަރުލަމާނީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނޫން، އެއީ ނަޝީދު ފެންމަތީގައި އޮންނަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އުމަރު

ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު: އާޒިމް

1

ރައީސް އިބޫ ސޯލިހުގެ ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް: މައުސޫމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ، ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކުރަން ހުރަހެއްނެތް: ނަޝީދު

1

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަޅުގަނޑު ކައިރީ ވިދާޅުވި: ރީކޯ މޫސަ

1
« 1