Close

ރިޔާސީ ނިޒާމު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު، އެމްއެންޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރާނަމަވެސް އެކަން ކުރާނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުން ޔަގީންވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނެތްކަން: މަވޯޓާ

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަނުގައި 50،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފި

1

ބަރުލަމާނީ ދަންތޫރައިގައި ޖެހެން ހެޔޮ ނުވާނެ، އެއީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެން ކުރާ ކަމެއް: ގާސިމް

މުންދުގެ ރައްދެއް އެލެކްސް އަހުމަދަށް: ރިޔާސީގައި ވިއްކާނީ އެއްވޯޓު ވިއްޔާ ބަރުލަމާނީގައި 85 ވޯޓު ވިއްކާނެ

ރައީސް ޔާމީން ތާއީދުކުރައްވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއެއް ނުކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަނަށް އެމްޑީޕީ އެމްޕީންގެ ފިނި ތަރުހީބެއް

1

ކޮލަމް އަލިފު ސީނު: ބަރުލަމާނީ ވާހަކައިގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ބޮޑުވަޒީރުކަން އެކަންޏެވެ.

2

ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ބަރުލަމާނީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނޫން، އެއީ ނަޝީދު ފެންމަތީގައި އޮންނަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: އުމަރު

« 1