ރެއާލް މެޑްރިޑް

ފީފާއިން ހޮވާ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ބެންޒެމާ، މެސީ އަދި އެމްބާޕޭ

ފަސޭހަކަމާއެކު އަހްލީ ބަލިކޮށް، ރެއާލް ފައިނަލަށް

އަލް-ހިލާލް ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް، ރެއާލްގެ ސެމީ މެޗު މިރޭ

ރެއާލް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، ބާސާ 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައި

ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރިތާ މަހެއް ނުވަނީސް ބޭލް ރަސްމީކޮށް ގޮލްފަށް

ބާސާ ކުރިއަށް، މޮޅަކާއެކު ރެއާލް ފުލުގައި ވިއްދާފައި

ސައުދީގައި ކުޅުނު ސުޕާ ކަޕް ފައިނަލްގައި ރެއާލް ބަލިކޮށް، ބާސާއިން ތަށި އުފުލާލައިފި

ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުނދަގޫ ނިންމުން ނިންމައި، ބޭލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ވިލަރެއާލް ކައިރިން ބަލިވެ، ރެއާލް ފުރުސަތު ގެއްލުވާލައިފި

1

ފަހުވަގުތު ބެންޒެމާ ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު މޮޅުވެ، ރެއާލް އެއްވަނައަށް

ބްރެޒިލްގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑްރިކްގެ ސޮއި ހޯދީ ރެއާލުން

ރޮނާލްޑޯ ރެއާލްގެ ތަމްރީނު ހަދާ މަރުކަޒުގައި، ޓްރާންސްފާއަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެކެވޭ

« 1 ...