ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

އެމްޑީއޭގެ ނިންމުން ބަލައިގަނެ އިދިކޮޅުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

މޮރިޝަސް ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުވި ސިޓީ ހާމަކުރީ ދޮގުތަކެއް ހަދައިގެން އޮޅުވާލަމުން ގެންދާތީ: ރައީސް

މުއިއްޒުގެ ދޮންމަންމާފުޅަށް ބްލެކްލިސްޓް ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން: އިމިގްރޭޝަން

ރަށްރަށަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮނުވަން ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއިން މާޔޫސްވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނުފެނޭ، ފެނުނީ އުންމީދު: ރައީސް

ޓްރާންސެޝަން ޕީރިއަޑްގައި 100 ދުވަސްތެރޭ ކުރާނެ ކަންކަމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނަން: މުއިއްޒު

ރައީސް، އެމްޑީއޭއަށް: ނިންމީ ގޯސް ނިންމުމެއްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ

ވޯޓުލާ ދުވަހު މާލޭގައި ބޮޑެތި އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާ

ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ވެސް ތިބޭނީ ރައީސް ސޯލިހާއެކު: އަދާލަތު

އެމްޑީޕީން ވަނީ ބަލި ގަބޫލުކޮށްފައި، ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތީ މުއިއްޒަށް: އެމްޑީއޭ

އެމްޑީއޭއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ ގަދަ ކަނޑުގައި ދަތުރުކޮށް ކުރި ހޯދާ ޕާޓީ ކަމަށް

5 ...