ހުސެއިން ޝަމީމް

އޭސީސީގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުގެ އެއް ނަންބަރު ސަޕޯޓަރަކަށްވާނީ ޕީޖީ އޮފީސް: ޝަމީމު

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ހައި ކޯޓުގެ އަމުރެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް މީހަކު ދޫކޮށްލަން މެޖިސްޓްރޭޓަކު އަމުރުކޮށްފި

1

ދައުވާތަކުން ދިފާއުވާން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސްގެ ނަން ނިހާން ހުށަހަޅައިފި

މީގެ ފަހުން ރޭޕާއި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކާމިޔާބު ކުރަން ފަސޭހަވާނެ: ޝަމީމް

1

މިދިޔަ މަހު 151 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވޭ، 224 ޖިނާއީ ދައުވާ ހިމެނޭ

ދައުލަތުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ހާމަކަން އިތުރުކުރުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުވާނެ: ޝަމީމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ހިންގާފައިވާ ކުށްތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

މަހުލޫފަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

2021ރިވައިންޑް: ޖަލު ހުކުމެއް އޮތަސް އަލީވަހީދު ޔޫރަޕުގައި، އެނގުނީ ސިސްޓަމުގެ ދޯހަޅިކަން!

ޗެޓުލޮގާ ގުޅޭގޮތުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ޖަވާބުދެއްވޭނީ ރަސްމީގަޑީގައި ކަމަށް!

3 ...