ޚަބަރު

މާލެ ދަތުރުކުރަނިކޮށް އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯންޏަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މީހަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ބަންގުލަދޭޝް ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޖީވައިޕީއޭ 2019 ގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ނަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

2021ގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޕީއެސްއެމް އިން ފަށައިފި

އަލަށް އިންތިހާބުވި ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައި މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފަހު ހަނދުކޭތަ މިރޭ ފެންނާނެ؛ ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން މިރޭ 3:30ގައި

ޔާމީން މިމަހުގެ 21ގައި އަދި އާޒިމާ މިމަހުގެ 18ގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބަޔާން ނަގައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ، އެސްއޯއެފް މުއާމަލާތްތައް ނުހުއްޓުވީ ނީޒާ އާއި އާތިފްގެ ލަފަޔަށް: ބީއެމްއެލް

1

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ އެކްޓްރެސް ސަންސާ ސްޓަރކް ހަނީމޫނަށް ރާއްޖޭގައި

މޫސުން ގޯސްވެ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހު ކުރާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

''ބްރީތް ލައިފް'' ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްފި

... 888 ...