ޚަބަރު

އޯލް ސްޓާ ޓީމެއް މިއަހަރު، ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ކްލަބެއް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

މަގު ހުރަސްކުރި އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ޖެއްސި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫގެ ޓީޗަރުން މަދުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދެ މިނިސްޓަރެއް މިސްރަށް ވަޑައިގެންފި

ކަނޑުމަތިން ވޯޓާ ބޭގް ފަޅައިގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނެއް، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާލެ ގެނެއްސި

ރަވާނާ ބޯޓުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ހާލު ބޮޑުވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

16 މީހުން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ދޯނީގެ ބޮޑުބައެއް އަޑީގައި، އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމައެއް ނުވޭ: އެފްއޭއެމް

ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކުގެ ބޯ ފަޅާލައިފި

ގެއެއްގެ ނުވަވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކަޓިންގް ބޯޑެއް ވެއްޓި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފި

އިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއިން ބޮލަށް ގަލެއް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ހިންގެވުމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެކްތައް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރީ އެ ޗެކްތައް އެންޑޯރސް ކޮށްގެން: ބީއެމްއެލް

... 704 ...