މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

ރިޗާލްސަން ފިޓްވާނެ، ޖޮޓާއަށް އަނިޔާވެ ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލޭނެ

ފޯމުގައި އޮތް ސިޓީ ބަލިކޮށް، "ހަގީގީ ލިވަޕޫލް" ދައްކާލައިފި

ގާޑިއޯލާ އާއި ކްލޮޕް މިކުޅެނީ "މައިންޑް ގޭމް" އެއްތަ؟

ޗެލްސީން އަނެއްކާވެސް މިލާން ބަލިކޮށްފި، ސިޓީއާއި ރެއާލް އަދި ޕީއެސްޖީއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ހާލަންޑްގެ އާދަޔާހިލާފު ފޯމުގައި 20 ގޯލު ހަމަކޮށްފި، ބަދަލުތަކާއެކު ނުކުތް ޗެލްސީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މިވަގުތު ސިޓީއަށްވުރެ އާސެނަލް މޮޅު: ގާޑިއޯލާ

ވޯކާ ސާޖަރީއެއް ކޮށްފި، ވޯލްޑް ކަޕަށް ފިޓްވާނެ ކަމެއް ނޭނގެ!

ބެނިފީކާއިން ޕީއެސްޖީ ހިފަހައްޓައިފި، ޗެލްސީއާއި ސިޓީއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

ނުވަ ގޯލުގެ ޑާބީއެއް، ފޮެޑެން އާއި ހާލަންޑް ހެޓްރިކް ހަދައި ޔުނައިޓެޑް ލަދުގަންނަވާލައިފި

ސިޓީ އާއި ހާލަންޑަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، އަނެއްކާވެސް އެއްވަނައަށް

ހާލަންޑްގެ ގޯލުން ގާޑިއޯލާއަށް ހަނދާން އާވީ ކްރައިފް!

ހާލަންޑްގެ މޮޅު ގޯލުން ކުރީގެ ކްލަބު ބަލިކޮށްފި، މެސީއަށް ތަފާތު ރެކޯޑެއް

« 1 ...