މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

ސިޓީ ދޫކޮށްލަން ސްޓާލިން ވިސްނަނީ

ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ "ޑްރާމާ" މެޗު ހަމަހަމަ

މެސީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވި ފުރަތަމަ ގޯލު، ގާޑިއޯލާގެ ނަޒަރުގައި އަދިވެސް "އަންސްޓޮޕަބަލް"!

މާނޭގެ 100 ވަނަ ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލަށް މޮޅެއް، ވަނދު އެޓޭކަކާއެކު ސިޓީއަށް ޕޮއިންޓެއް

ގާޑިއޯލާ ހުރީ ގޮތުގައި، "ސަޕޯޓަރުންނަށް މައާފަށް އެދޭކަށް ނުޖެހޭނެ"

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުން ދޫ ދިނުމުން ކުޅުންތެރިންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ގާޑިއޯލާ އާޓެޓާ ދިފާއުގައި، "ވަގުތު ދީފިނަމަ ތަފާތު ދައްކާނެ،"

ސިޓީން އާސެނަލް ލަދު ގަންނަވާލައިފި، 67 އަހަރު ތެރޭ އެންމެ ދަށް ފެށުމާއެކު އާސެނަލް ފުލަށް

ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި، ސިޓީ ރޭހުން ބޭރަށް، ޔުނައިޓެޑަށް ދިޔުން ގާތް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީ އާއި ސިޓީ އެއް ގްރޫޕަށް

ކޭން ނިންމީ މަޑުކުރަން، ސިޓީއަށް ދެން އޮތް ޗޮއިސްއަކީ ރޮނާލްޑޯ؟

ގްރީލިޝްގެ ފުރަތަމަ ގޯލާއެކު ސިޓީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

« 1