ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި މެލޭޝިއާއިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފި

ގައުމީ ކޯޗުގެ ވިސްނުން ނަތީޖާއަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅައަކަށް

ދަގަނޑޭ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް، އަމާޒު 100 އަށްތަ؟

ސިމާއޯ ކޮސްޓާއަށްވެސް 35،000 ޑޮލަރު ދޭން އެފްއޭއެމްއަށް އަންގައިފި

ސާދަ އަހަރު ފަހުން ރޮނާލްޑޯއާ ނުލައި ކޯޗު ސަންތޯޝް ނެގީ ރިސްކެއް!

މެލޭޝިއާގެ ތައްޔާރީތަކަށް ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެނީ

ނުދެވި ހުރި މުސާރަތަކުގެ މައްސަލައަށް ފަސޭހަގޮތެއް ހޯދަން އެފްއޭއެމުން ފީފާއާއެކު މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ޕާކިސްތާނު މެޗަށް އަދި ރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާވެސް ނުކުރޭ، ނޫނެކޭވެސް ނުބުނޭ: އެފްއޭއެމް

މޮރިއޭރޯ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ސައުދީ ކައިރިން ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެ

ކޮލިިފިކޭޝަނަށް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ސައުދީއަށް، ކޭމްޕެއް ނުލިބުމުން ކުޑަ ހީނާގެ ކަންބޮޑުވުން

1
« 1 ...