ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބުރުނާއީ ކައިރިން ރާއްޖެއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާގެ "ބަހަނާ"އަށް ނިމުމެއްނައި، ގޯލުފުނި ތަކާއެކު ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ޖީލުތަކެއް ގެއްލިދަނީ

ފަހު މެޗުގައި މިޔަންމާ ކައިރިންވެސް ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ގައުމީ ޓީމު ބުރުނާއީއަށް، ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ

ރާއްޖޭގެ ލީގުގައި ވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރަން މަޖުބޫރު؟ ދަރަނީގެ އަނދަވަޅެއް!

ސާފް އަންހެން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފަހު މެޗުގައި ޕާކިސްތާން އަތުންވެސް ބަލިވެ، ރާއްޖެ ނިންމާލީ ހުސްއަތާ

ދެވަނަ މެޗުގައި ސައުދީ ކައިރިންވެސް ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް ބޮޑު ބައްޔެއް

އަންހެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިންޑިއާ އަތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ޓީމުގެ ތަމްރީނުތައް ފެށުން

ތަދާއި ވޭނުގެ 4 އަހަރު، ބަހުރޭން މެޗުގައި ބިނދުނު ކަށިގަނޑު ބުރިކޮށްލައި ޒެޑޭ އަނެއްކާވެސް ދަނޑަށް

ސާފް 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ލަންކާ އަތުން ބަލިވެ މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެ ކަޓައިފި

ސިމާއޯ ކޯސްޓާ ވެސް ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުކަމާ ދުރަށް، ބުނަނީ މުސާރަ ނުދޭތާ ހަތްމަސް ވެއްޖެކަމަށް

« 1 ...