ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ޓީމް ލިސްޓް އިއުލާނުކޮށް، އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ

ގައުމީޓީމުގެ ސްކޮޑް އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން 25 ކުޅުންތެރިންނަކަށް ތިރި ނުކުރޭ: ސުޒޭން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓެއް އާންމުވުން، އެފްއޭއެމުން ބުނީ ލިސްޓު އިއުލާނު ނުކުރާކަމަށް

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮކްޓޯބަރު 8 ގައި

ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ނުދޭން ނިންމި އެލަވަންސް ދޭން ޔޫތު މިނިސްޓަރު ނިންމަވައިފި

މިހާރު މިއޮތީ ފުޓުބޯޅަ އާއިލާ އެއްކޮށް ފެއާ ޕްލޭ އަކަށް ދާން ޖެހިފައި: ސުޒޭން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ސަމްޕަތު

ތައިލެންޑުގައި ކުޅޭ ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުންނެއް ނުވައްދާނެ

ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗަކަށް ސުޒޭން، ގޯލްކީޕަރު ކޯޗަކަށް އިންމަ

އުމުރަށް ބެލުމެއްނެތި މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންނަށް ޓީމުން ފުރުސަތުދޭނަން: ގައުމީ ކޯޗު

ގައުމީ ކޯޗަކަށް ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަން، އެސިސްޓަންޓަކަށް ހިޑިންކްގެ ކޮއްކޮ

« 1