ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

މިހާރު މިއޮތީ ފުޓުބޯޅަ އާއިލާ އެއްކޮށް ފެއާ ޕްލޭ އަކަށް ދާން ޖެހިފައި: ސުޒޭން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ސަމްޕަތު

ތައިލެންޑުގައި ކުޅޭ ޗައިނާ-ރާއްޖެ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުންނެއް ނުވައްދާނެ

ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗަކަށް ސުޒޭން، ގޯލްކީޕަރު ކޯޗަކަށް އިންމަ

އުމުރަށް ބެލުމެއްނެތި މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންނަށް ޓީމުން ފުރުސަތުދޭނަން: ގައުމީ ކޯޗު

ގައުމީ ކޯޗަކަށް ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަން، އެސިސްޓަންޓަކަށް ހިޑިންކްގެ ކޮއްކޮ

ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ވަރުގަދަ، އައްސަދުގެ ޖޭޖޭއަށް ހަނި މޮޅެއް

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ، ރާއްޖޭގެ އުންމީދުތަކަށް ނިމުމެއް

ލަންކާ ބަލިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ގައުމީ ކޯޗުކަމުން ސެގަޓް ވަކިކޮށްފި

« 1