ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ގަމު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ، ތަރިންނާއެކު ފޯރިގަދަ ވާނެ!

ފުޓުބޯޅަ ފެއިލިވެ ޖޯކަކަށްވީ ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ، މުޅި ސިސްޓަމް އޯވަހޯލްކޮށް ހައްލުކުރަން ޖެހޭ!

1

އަޑޭއަށް ހަ މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނަކާއެކު 12،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަރި ހައިޝަމް ވެސް މާޒިޔާ އަށް

1

ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމްވެސް މާޒިޔާއަށް

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަން މަހުލޫފު ގޮވާލައްވައިފި

މުބާރާތުން ބަލިވުމަށްވުރެ ބޮޑު ލަދަކީ އެތުލީޓުންގެ ރީތި ނަމަށް އަޑޭ ގެނައި ކިލަނބުކަން، މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ!

މާޔޫސީ ނަތީޖާތަކަށްފަހު ކޯޗު އެދެނީ މައާފަށް، ވައުދަކީ ޓީމު ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކުރުން!

އަޑޭއަށް "ހަޑި" ރަތް ކާޑެއް، ސީޝެލްސް އަތުން މޮޅުނުވެވި ރާއްޖެ ކަޓައިފި

ރާއްޖެ 0-0 ސީޝެލްސް (ފުލްޓައިމް)

މިއަދުގެ މެޗު ފަށާއިރު ދަގަނޑޭ އާއި ސެންޓޭ ބެންޗުގައި، ހަމްޕު ފުރަތަމަ 11 އަށް

ގައުމީ ކެޕްޓަން އަކޫގެ އަސަރުގަދަ، އިހުލާސްތެރި ވާހަކަތަކެއް

« 1 ...