ލޮކްޑައުން

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން މަގުތަކަށް!

ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެ ހާލަތަށް ތާއްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިވަގުތު ލޮކްޑައުނަކަށް ނުގޮސް، ބަލި ގިނަ ގައުމަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރެވިދާނެ: ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށާއި ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފިޔަވައި، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެ އިންޑިއާގެ ދިއްލީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

އައިސީޔޫތައް ފުރި ފްރާންސް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއް ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

1

ލޮކްޑައުނަކަށް ނުގޮސް ފަރުޖެހެން އޮތީ މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށްގެން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

މާލެ މިހާރު މިއޮތީ ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާ ހާލަތުގައި: މިނިސްޓަރު ނަސީމު

1

ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން ކުރީން ދޫކުރި ފާސްތައް މިހާރު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ: ފުލުހުން

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހިންގަނީ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ވަރުގަދަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ފަށަނީ

« 1 ...