ލޮކްޑައުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިލިއަނަކަށް އެރުމާއެކު އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ގައުމު އެއްކޮށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއެކު ކޮލަމްބޯ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ފްލައި ދުބާއީގެ ދަތުރުތައްވެސް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ސްޓޭބަލްވާތަން އެބަ ފެނޭ، ނަމަވެސް ފިޔަވަޅުތަކަށް އަދި ދުލެއް ނުދެވޭނެ: ޑރ. ސަހީދު

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެ ދެވަނަ ފަހަރަށް މުޅިގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

4

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަން ގޮވާލައި ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުޑަހުވަދު އާއި މާއެނބޫދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ޗޮއިސް އަކީ ކޮބާ؟ ހަރުކަށިކުރުންތަ ނޫނީ ލޮކްޑައުންކުރުންތަ؟

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތަ؟ ލޮކްޑައުންގެ ވޭން އެހާ އަވަހަށް ހަނދާން ނެތުނީތަ؟

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އޮތީ ލެވެލް ނުވައެއްގައި، ދިހައަކަށް އަރައިފިނަމަ ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހިދާނެ: ޑރ. ޝަހީދު

ދުވަހު އަދަދު 100 އިން މަތީގައި، މިއީ އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔައި ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަންވީ ވަގުތު!

4 ...