One Photos - sVHrjdKyrjEhzp8qyWRglFkTX.JPG
14 މެއި 2021، މާލެ: ކޯވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެކުއެކީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - iGmeJQrymmTvanPXCxTxzL7b9.JPG
14 މެއި 2021، މާލެ: ކޯވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެކުއެކީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 7igKS9xb2oxJ4nSUweSBCDx8x.JPG
14 މެއި 2021، މާލެ: ކޯވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެކުއެކީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - TTnIvPcSBBmfohAGZ7dkIZ2jL.JPG
14 މެއި 2021، މާލެ: ކޯވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެކުއެކީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމްރޭ ދަންވަރު ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - hdQQmdpwoSu6EDTKfDkymAsd4.JPG
14 މެއި 2021، މާލެ: ކޯވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެކުއެކީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 0FkkJT90Gz8MOVv4AOAmQv9Hc.JPG
14 މެއި 2021، މާލެ: ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ބަޑި ހިފައިގެން މާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަން ކަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް