Close

ލިވަޕޫލް

ލަމްޕާޑަށް ފަސްވަނަ ބައްޔާއެކު ޗެލްސީ ގޯހުން ގޯހަށް، ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މޮޅަކާއެކު ކްލޮޕް: "ގަދަ ހަތަރަކަށް ވަގުތު ފާއިތުނުވާ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން"

ލީޑްސް ކައިރިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައި، ލިވަޕޫލަށް ހަމަޖެހުމެއް

އަގުބޮޑުކަމުން ލިވަޕޫލުން ބެލިންހަމް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ލައިންސްމަން، ރޮބަޓްސަންގެ މޫނުމަތީގައި އުޅަނބޮށިން ޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ފަހަތުން އަރައި ދެ ގޯލު ޖަހައި ލިވަޕޫލުން އާސެނަލް ހިފަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އަނެއްކާވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރު

ހާލަންޑް ނުލައި ކުޅުނު ސިޓީން ފަހަތުން އަރައި ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިފަހަރުވެސް މެޗު ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނެ

ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި ރެއާލް ކުއާޓާއަށް، ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ނަޕޯލީވެސް ކުއާޓާއަށް

ލިވަޕޫލުން ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަހައި ލަދު ގަންނަވާލައިފި، ތާރީހީ ބޮޑު މޮޅެއް

ފުރިހަމަ މޮޅަކާއެކު އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި ކުރިއަށް، ލިވަޕޫލް ގަދަ ހަތަރަކާ ދިމާލަށް

« 1 ...