ކަރިމް ބެންޒެމާ

މިމަހު ބެންޒެމާ ފުރިހަމަކުރި ތިންވަނަ ހެޓްރިކާއެކު ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ

ރެއާލްއިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި، ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް މިލާނަށްވެސް ސެމީގެ އުންމީދު

ބެންޒެމާގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާ ލަދުގަންނަވާލައި، ރެއާލް ފައިނަލަށް

ހަތް މިނެޓް ތެރޭ ބެންޒެމާ ފުރިހަމަ ކުރި ހެޓްރިކާއެކު ރެއާލްއަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް

ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި ރެއާލް ކުއާޓާއަށް، ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ނަޕޯލީވެސް ކުއާޓާއަށް

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް މެސީއަށް ވޯޓު ދިނުން އަލާބާ ދިފާއުކޮށްފި

ވިލަރެއާލް ކައިރިން ބަލިވެ، ރެއާލް ފުރުސަތު ގެއްލުވާލައިފި

1

ފަހުވަގުތު ބެންޒެމާ ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު މޮޅުވެ، ރެއާލް އެއްވަނައަށް

ތިރީސް ފަސްވަނަ އުފަން ދުވަހު ބެންޒެމާ ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފި

ބެންޒެމާ ބުނަނީ އަޅާ ނުލާނެ ކަމަށް: ކޯޗަށް އެއްލި ބަހެއްބާ؟

ބެންޒެމާ އަލުން ޓީމަށް ގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުން ފްރާންސް ކޯޗުގެއެއް ނެތް!

މައުމޫން ވިދާޅުވަނީ "ބެންޒެމާ" އެއް ނޫން ކަމަށް، "ބެންޒީމާ" ކަމަށް

« 1