އިންޓަ މިލާން

އިންޓަ މިލާން، 13 އަހަރަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް

އިންޓަ ތާރީހުގައި މުހިއްމު މެޗަކަށް: އޭސީ މިލާނުން ބުނަނީ ނަތީޖާ އަނބުރާލެވޭނެ ކަމަށް

އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓައިން ފައިނަލަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްފި

ބަޔާން ކަޓުވާލައި ސިޓީ ރެއާލްއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ، އަނެއް ސެމީގައި މިލާން ޑާބީއެއް

ސިޓީން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަޔާން ބަލިކޮށްފި، އިންޓަވެސް ސެމީއާ ގާތަށް

ލޫކާކޫއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރުން: "އިޓަލީގެ އިދާރާތަކުން ހޭލަންވެއްޖެ"

ކުއާޓާގައި ޗެލްސީއާއި ރެއާލް، ސިޓީއާއި ބަޔާން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ހާލަންޑްގެ ފަސް ގޯލާއެކު ސިޓީ ކުރިއަށް، 11 އަހަރަށްފަހު އިންޓަވެސް ކުއާޓާއަށް

ސިޓީ ޖަރުމަނުގައި ވީ އެއްވަރު، ލުކާކޫގެ ގޯލުން އިންޓައިން ޕޯޓޯ ބަލިކޮށްފި

އިންޓައިން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފި، އޭސީ މިލާނަށްވެސް މޮޅެއް

އޭސީ މިލާނުން ނަޕޯލީ ފުލުގައި ވިއްދައިފި، އިންޓައަށްވެސް މޮޅެއް

އިންޓަ ކައިރިން ބާސާއަށް ލިބުނީ ޕޮއިންޓެއް، ހާލަތަށް ފިނިކަމެއް ނުލިބުނު

« 1