އިންޓަ މިލާން

ފުލުފުލުގައި ޖިރޫޑު ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު އޭސީ މިލާނުން ޑާބީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ފަހު ސިކުންތުގައި ސަންޗޭޒް ޖެހި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ރޮއްވާލައި، އިންޓައިން 12 އަހަރަށްފަހު ސުޕަކަޕް ނަގައިފި

އޭސީ މިލާން އެއްވަނައަށް، މޮރީނިއޯއަށް ބޮޑު ބައްޔަކާއެކު މާޔޫސްކަން

މިލާން ޑާބީ އެއްވަރުވެ، އޭސީ މިލާނަށް އެއްވަނައަކަށް ނޭރުނު

އިންޓަ ކައިރިން ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ބެންޗުން އެރި ޑިބާލާގެ ޕެނަލްޓީން

އަގުގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލައި، ޗެލްސީން ލުކާކޫ ގެންގޮސްފި

އެރިކްސަން އެނބުރި އިންޓަ މިލާނަށް، ހުރިހާ ގޮަތަކުންވެސް ހާލަތު ރަނގަޅު

ފުރަތަމަ ބިޑަށް އިންޓައިން ބުނީ ނޫނެކޭ، 130 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ލުކާކޫ ގެންދަން ޗެލްސީ ތައްޔާރުވަނީ

އިޓަލީ ލީގުގައި ކުޅޭނަމަ އެރިކްސަންއަށް ޖެހޭނީ ހިތަށް ލެއްވި އައިސީޑީ ނަގަން

އިންޓަގެ ކޯޗުކަމަށް ސައިމޯން އިންޒާގީ

ނަޕޯލީ އެއްވަރުވުމުން ހަނި ޖާގައަކުން ޔުވެންޓަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

11 އަހަރަށްފަހު އިންޓައިން އިޓަލީ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

« 1