އެޗްޑީސީ

ރަށްވެހި ދަނޑުވެރިކަން އިފްތިތާހުކޮށް، ބިންތައް ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ޑިންގީ ހަޓްގެ 50 އިންސައްތަ ނިންމާލައިފި

މުވައްޒަފުންނަށް އުނގެނުމުގެ ސަގާފަތެއް އުފެއްދުމަށް އެޗްޑީސީން ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް

ފުލެޓުތަކުގެ ފެނުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިއަދު ސޮއި ނުކުރާނެ: އެޗްޑީސީ

ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ދަށުން ދޫކުރި ފުލެޓުގައި އުޅުނީ ހުސް ބިދޭސީން، ބަދިގެ ބޭނުންކުރީ ހޮޓަލަކަށް ކައްކަން!

1

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ފިޔަވަހީ ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ކޯރުގެ 66 ޕަސަންޓް ނިންމާލައިފި

އެންމެ ފަހުން ހިޔާ ފުލެޓް ދިރިއުޅުން "ލަގްޒަރީ" ކުރުމުގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިގަނޑަކަށް!

11

ހިޔާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ދެން ކުރިއަށްދާނީ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގައި: މިއީ ވައްކަމާއި ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުޅުވިފައި އޮތް ހާއްޔެއް!

3

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކުނި އުކަން ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ފްލެޓް އެއްބަސްވުމުގައި 85 ޕަސެންޓް މީހުން ސޮއިކޮށްފި

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން މުއިއްޒު އާއި އަސްލަމް އަދި ރައީސް އޮފީސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

... 8 ...