ޏ. ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު ތާރީހުގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ދަތުރު، "ބުއްރޫހި" ދޯނީގެ އެންމެ ފަހު ދަތުރު

ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެސް ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ސިޒޭރިއަން ހެދި މީހެއްގެ ބަނޑުން ސާޖިކަލް ސްޕޮންޖުގަނޑެއް ނަގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބޯ ވާރެޔާ އެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފެނު އަޑީގައި

ފުވައްމުލައް ފެނު އަޑީގައި، 100 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މަސް ދުވަސް ފަހުން ފުވައްމުލައް އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކުން ޑިންގީއެއްގައި މަހަށް ނުކުތް ބަޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުން އިތުރު ކްލަސްޓާއެއް، ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 27 އަށް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 14 އަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައި ދިނުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

2