ޏ. ފުވައްމުލައް

ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ފުރުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ނެރު އެތެރެ ފަޅިއަށް ޑައިވިންގް ދޯންޏެއް އަރައިފި

15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކާއި އެކުއްޖާގެ މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުން ހޮވޭ އަދަދު: މާލެއިން ހަ ގޮނޑި، އައްޑޫން ހަތަރު ގޮނޑި އަދި ފުވައްމުލަކުން ދެ ގޮނޑި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ހޭނެތުނު މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ފުވައްމުލަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ފްލެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލި ތިން މީހަކަށް ބޮޑު ހުކުމެއް އިއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިމުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

« 1