ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީގެ ވޯޓު ނެގިނަމަ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވީސް، ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ރަނގަޅު: ރޮޒެއިނާ

ނަޝީދުގެ ތައުރީފު ފައްޔާޒަށް: ފައްޔާޒުގެ ޒައާމަތުގެ ދަށުން ޕާޓީ ހިންގާ ތަން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް

ހިޔާލުތައް އެއްގޮތްކުރަން އަވަސްވެގަންނާނަން، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުވެސް އެމްޑީޕީ ނޫން ބަޔަކަށް ކާމިޔާބުވާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ރައީސް

ކޮންގްރެސް ފެށުނުއިރު ޓެންޝަން ބޮޑު، ނިމިގެން މިދަނީ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ކައުންސިލަރުން ނުހިމެނޭތީ ދެ ރައީސުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަނެއްކާވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް، ރައީސް ސޯލިިހުގެ ރައްދެއް: އިންތިހާބުގެ ކުރިން ކޯލިޝަނެއް ނުރޫޅޭނެ!

އެކްސްކްލޫސިވް: ބަރުލަމާނީ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދާއެކު ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވުނު: ރައީސް

ކޮންގްރެސްގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ވާހަކަދެއްކެވުމުން ނަޝީދު ރަތަށް، ހޫނު ރައްދެއް!

2

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ގޮފިތައް ހަދައިގެން ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ބައިވެރިން ރަތަށް!

ބަރުލަމާނީއަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރީ މައުމޫނާ ވާދަކޮށް އޮތް ތާއީދު ބެލުމަށް، ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާތީއެއް ނޫން: މޫސަ

ނަޝީދުގެ އިންޒާރެއް: ބަސް ގަބޫލުނުކުރާ ނަމަ, އެމްޑީޕީއާއެކު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނުނިކުމެވޭނެ!

2 ...