ފުޓްބޯޅަ

ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ އިން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި

ޑި މަރިއާގެ ދެ ލަނޑާއެކު ރެއާލް އަތުން ޕީއެސްޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އީގަލްސް އިން ބޮޑު ލީޑެއް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ޔޫވީން އެއްވަރުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވެސް ބަންގުލަދޭޝްގައި

މެސީ އެނބުރި އައި ނަމަވެސް، ބާސާ އާއި ޑޯޓްމަންޑްގެ މެޗުން ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ ސެންޓޭ އާއި ރިޒޭ، ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑާއެކު ޑެ ހެއާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ޓީސީގެ ކޯޗު އާތީ އާއި ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް އިސްތިއުފާ ދީފި

ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން، ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

ރެއާލަށް ހަޒާޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ހަނި މޮޅެއް

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ފަޓީ އަނެއްކާވެސް ވިދާލައިފި، ވެލެންސިއާ އަތުން ބާސާއަށް މޮޅެއް

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ބަޑި ޖެހުމުން ތުރާން ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

... 79 ...