ފުޓްބޯޅަ

ފޯކައިދޫން ޓީސީ ހިފަހައްޓައިފި

ދަގަނޑޭގެ ފަސް ލަނޑާއެކު ޔޫވީ ބަލިކޮށް، ގްރީން ދެވަނައަށް

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ، ރާއްޖެއިން އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިން ނިންމާލައިފި

ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ދެވަނައަށް ޖެހިލި އިރު، ބާސާ ބަލިވެއްޖެ

ވެސްޓް ހޭމް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ރެކޯޑު ދެމެހެއްޓި އިރު، ސިޓީން ވެޓްފޯޑް ކޮޅަށް އަށް ލަނޑު ޖަހައިފި

ވިކްޓަރީގެ ކުޅުންތެރިން މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމުން، ގްރީނަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިއްޖެ

ހަ މެޗަށް ފަހު، ނިލަންދޫން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ލަފާ ހޯދުމަށް މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު ހިމެނޭ ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ސާންތީ އިސްތިއުފާ ދީފި

ފަހު ވަގުތު އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

... 78 ...