އެފްއޭއެމް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން އަތޮޅުތަކުގެ ޓީމުތަކަށް ދެމުން އައި ފުރުސަތު އެފްއޭއެމުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކިތުނާއަށް ރިސޯޓުން ރިލީޒް ނުލިބި ގައުމީ ޓީމާ ގުޅުމުގެ އުންމީދު ފަނޑުވެއްޖެ

ޕީޖީ ލީޑަރު އަޅުގަނޑު ލައްވައި ވަރަށް ހަޑި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން އުޅުއްވާތީ ދެރަވޭ: މަހްލޫފު

1

އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފީފާއިން ފީޗާ ކުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ދަގަނޑޭ

ވަޓްފޯޑްގެ ކޯޗް ނިގެލް ޕިއާސަން މަގާމުން ވަކި ކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް ހުޅުވާލަން ނިންމައި ގައިޑްލައިން އާންމު ކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

1

އެފްއޭއެމްގެ ފުޓްބޯލް ސްކޫލް: ތާރީޚީ ބަދަލެއް، ތައުލީމާއި ފުޓުބޯޅައިގެ ހުނަރު އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން

ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދޭނަން: ބައްސާމް

2

އެފްއޭއެމް ކޭސްއާ ގުޅިގެން 31 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

« 1 ...