އެފްއޭއެމް

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭޕާލް އަތުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ލަފާ ހޯދުމަށް މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު ހިމެނޭ ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ސާންތީ އިސްތިއުފާ ދީފި

އީގަލްސް އިން ބޮޑު ލީޑެއް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ޔޫވީން އެއްވަރުކޮށްފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ ސެންޓޭ އާއި ރިޒޭ، ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޓީސީގެ ކޯޗު އާތީ އާއި ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް އިސްތިއުފާ ދީފި

ކުޅުނީ ބައްސާމެއް ނޫން، ދިވެހި ލޭ ހިނގާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިން، ހިތް މަރާލީ ކީއްވެ؟

2

ވަން ފޮޓޯ: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ކުރިމަތިލުން

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޖެހޭނީ ތަޅާލަން، ސްޓޭޑިއަމެއް އެޅުމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: މަހުލޫފު

އުމުރުގެ ބަހަނާއަށްފަހު ދަގަނޑޭ ޓީމަށް ނެގީ ގޮތް ހުސްވެގެން، ކަން ވާންޖެހޭނީ އެހެނެއް ނޫން!

ރާއްޖެ-ޗައިނާ މެޗުގެ ޓިކެޓުތައް ވިކި ހުސްވެއްޖެ

14 އަހަރުން ދަށުގެ ދިރާގު ޔޫތު ލީގު ފަށައިފި

« 1