FIFA World Cup 2022 UPCOMING MATCHES
Dec 10, 20:00
Al Thumama Stadium, Doha
Morocco
VS
Portugal
Dec 11, 00:00
Al Bayt Stadium, Al Khor
England
VS
France
Dec 14, 00:00
Lusail Iconic Stadium, Lusail
Argentina
VS
Croatia
  PLA GD PTS
Italy 7 12 21
Wales 4 -3 4
Switzerland 5 -2 7
Turkey 3 -7 0
Dec 10, 20:00
Morocco
VS
Portugal
Dec 11, 00:00
England
VS
France
Dec 14, 00:00
Argentina
VS
Croatia

2021 ރިވައިންޑް: ޔޫރޯގެ "ނަމޫނާ މަންޒަރު"، މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާ

ޔޫރޯގެ ހިތްދަތި ހާދިސާއަށްފަހު އެރިކްސަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަމްރީނުތަކަށް

އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޕެޑްރީ، އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ޑޮނަރޫމާ

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

އަލީ ދާއީގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ރޮނާލްޑޯ

ޔޫއެފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖޯޖީނިއޯ، ޑެންމާކު ކެޕްޓަން ކެޔާއާއި މެޑިކަލް ޓީމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމު

ޔޫރޯ ފައިނަލް އޮތް ދުވަހު ޓިކެޓާއި ޕީސީއާރް ވެސް ނެތި ބަޔަކު ވެމްބްލީއަށް ވަން މައްސަލަ ބަލަނީ

އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންގެ "މުޑުދާރު" ފަޅި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި އިހުތިރާމު ކުޑަ އެތައް ކަމެއް!

1

އައިޑަލްއަކީ ބުފޮން، "ހީރޯ"އެއްގެ ކުޅުމާއެކު މުޅި އިޓަލީގެ ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ

ނާކާމިޔާބުވި ޕެނަލްޓީތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އަހަރެން: ސައުތުގޭޓް

ޔޫރޯގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޮނަރޫމާ

ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާއެކު މުޅި އިންގްލެންޑް ރޮއްވާލައި، އިޓަލީން ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް

4
« 1 ...