PLA GD PTS
Italy 7 12 21
Wales 4 -3 4
Switzerland 5 -2 7
Turkey 3 -7 0
Oct 16, 20:00
India
3 - 0
Nepal
Oct 13, 21:00
India
3 - 1
Maldives
Oct 13, 16:00
Bangladesh
1 - 1
Nepal

އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޕެޑްރީ، އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ޑޮނަރޫމާ

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

އަލީ ދާއީގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ރޮނާލްޑޯ

ޔޫއެފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖޯޖީނިއޯ، ޑެންމާކު ކެޕްޓަން ކެޔާއާއި މެޑިކަލް ޓީމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމު

ޔޫރޯ ފައިނަލް އޮތް ދުވަހު ޓިކެޓާއި ޕީސީއާރް ވެސް ނެތި ބަޔަކު ވެމްބްލީއަށް ވަން މައްސަލަ ބަލަނީ

އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންގެ "މުޑުދާރު" ފަޅި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި އިހުތިރާމު ކުޑަ އެތައް ކަމެއް!

1

އައިޑަލްއަކީ ބުފޮން، "ހީރޯ"އެއްގެ ކުޅުމާއެކު މުޅި އިޓަލީގެ ލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ

ނާކާމިޔާބުވި ޕެނަލްޓީތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އަހަރެން: ސައުތުގޭޓް

ޔޫރޯގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޮނަރޫމާ

ޕްރިންސް ވިލިއަމްއާއެކު މުޅި އިންގްލެންޑް ރޮއްވާލައި، އިޓަލީން ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް

4

ޔޫރޯ: އިޓަލީ 1-1 އިންގްލެންޑް (3-2)

އިޓަލީގެ ޔޫރޯ ފައިނަލްތައް: ޗެމްޕިއަންކަމުގެ 53 އަހަރުގެ ދުރު ހަނދާނަކަށްފަހު ތަށްޓާ ދިމާއަށް

« 1 ...