އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

އެލްނެނީ ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ބަސްބުނުމުން އާސެނަލްގެ ސްޕޮންސަރު، ލަވާޒާއިން މައްސަލަ ޖައްސައިފި

ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް އުންމީދެއް

ޔުނައިޓެޑް، ލެސްޓާ އަތްދަށުވުމުން ސިޓީއަށް ލީގު ތަށި

ޔުނައިޓެޑަށް ލޯބި ޖެހި އަންނަ ސީޒަންގައިވެސް މަޑުކުރަން ކަވާނީ އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވުމުން ސިޓީ އަނެއްކާވެސް އިންތިޒާރުގައި

އާސެނަލް ގަތުމުގެ ވާހަކަތައް އެކް ވަނީ ކްރޮއެންކޭއާ ހިއްސާ ކޮށްފައި: އޮންރީ

ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯޓަރުންގެ މުޒާހަރާ ދަނޑުތެރެއަށް، މެޗު ފަސްކޮށްފި

ސިޓީ ތަށްޓާ ގާތަށް، ޗެލްސީ ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދުގައި

ތައްޓެއް ނުލިބުމުގެ މާޔޫސްކަމާއެކު ކޭން ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗެއް ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ދިން ފުރަތަމަ ފުރުސަތު!

2

ސްޕޮޓިފައިގެ ފައުންޑަރާއެކު އާސެނަލް ގަންނަން ލެޖެންޑުން ތައްޔާރުވަނީ

"ލީޑްސް ގަދަ ބާރަކަށް ވާތަން ފެނޭ"

« 1 ...