އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ޖޫން ނުވަތަ ޖުލައިގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

މުސާރަ ކުޑަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފަހުން ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި

ލީގު ކެންސަލް ކުރިޔަސް ލިވަޕޫލަށް ތަށި ދޭނެ: ޔޫއެފާގެ ރައީސް

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު އަދި ޕްރިމިއާ ލީގު ވެސް މެދުކަނޑާލައިފި

ލީގު މެޗަކުން ބަލިނުވެ ލިވަޕޫލުން ދަމަހައްޓަމުންދިޔަ ރެކޯޑަށް ވޯޓްފޯޑުން ނިމުމެއް ގެނެސްފި

އޮބަމަޔާންގެ ދެ ލަނޑާއެކު އެވަޓަން އަތުން އާސެނަލަށް މޮޅެއް

ވެޓްފޯޑު ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް

ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި

ފަހުވަގުތު ފިރްމީނޯ ޖެހި ލަނޑުން ވުލްވްސް އަތުން ލިވަޕޫލަށް މޮޅެއް

ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅެ، ފަހު ވަގުތު އާސެނަލުން ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި

ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އިން ސިޓީ ހިފެހެއްޓި އިރު، ޝެފީލްޑުން އާސެނަލް ހިފަހައްޓައިފި

« 1