އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ރާއްޖޭގެ ލީގަށް ގޮސް ރުށްދަށުގެ އަރާމުގައި އުޅެލަން މާ ފަސޭހަވާނެ: ގާޑިއޯލާ

1

ޗެލްސީ ވިއްކާލާނީ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ޓޮޑް ބޯލީއަށް!

މުސްލިމް ކުޅުންތެރިންނަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ލިވަޕޫލުގެ ތަމްރީނުތަކަށްވެސް ބަދަލު ގެނައި!

1

ޗެލްސީ ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވީ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން

ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވުން، ކްލޮޕުގެ އެއްބަސްވުން 2026 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އާކޮށްފި

މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ޗެލްސީ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތް: ޓުޗެލް

ފަހުވަގުތު ސަލާމަތްވެ ޗެލްސީއަށް ހަމަޖެހުން، ލިވަޕޫލް ސިޓީ ފުލުގައި ވިއްދާފައި

ރުޑިގާ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަނީ، އެންމެ ކައިރިން ފާރަލަނީ ރެއާލްއިން

ރޮނާލްޑޯ 100 ގޯލު ހަމަކުރި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

މި ސީޒަނަށްފަހު ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަނީ

އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ ކުޅުން އެކަށީގެންވޭ، ޕޮގްބާއަށް އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ޔުނައިޓެޑުން އާ ކޯޗު ޓެން ހާގު އިއުލާންކޮށްފި

« 1 ...