Close

އިގްތިސޯދު

ދެކުނު އޭޝިއާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރު އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރާނީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު: ވޯލްޑް ބޭންކް

މިިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 27.5 ބިލިއަނަށް، ޖެހި ހިސާބުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް

ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ހުރި އަދަދު ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެއްޖެ

އައިއެމްއެފްގެ ރިޕޯޓް ހޯދަން އީވާ އެދިވަޑައިގެންފި

ތިން އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާގެ އެއާލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިގުތިސާދީ ނިންމުންތައް ރައީސް ނިންމަވަނީ ސިޔާސީ މަންފާއަށް ނޫންކަން ދަނީ ފެންނަމުން: އަމީރު

2022: އިގުތިސޯދުގެ ބަލިފަޔަކަށްވީ މާ ދަރަނިތައް, ހިތްވަރަކަށްވީ ޓޫރިޒަމް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހު ނޫން ޗޮއިސްއެއް ނެތް: މަވޯޓާ

އިގުތިސޯދު ރަނގަޅަސް، އަންނަ އަހަރު ދަރަންޏާއި ތަކެތީގެ އަގުތައް ވެސް ބޮޑުވާނެ: އައިއެމްއެފް

އެސްޑީއެފްސީން ބައެއް ލޯނުތައް ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ބޭންކުތަކުގައި ރައްކާކުރާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ

އިންޑިއާއިން ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކީ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް: ނަޝީދު

1
4 ...