ކްރިކެޓް

ޓީ10 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިލާން އެކަޑެމީއަށް

ކްރިކެޓް ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ވެޓެރަންސްއިން ހޯދައިފި

ކެޕްޓަންކަމުން ދުރުވާން ނިންމުމާއެކު ވިރާތު ކޯލީ އަށް އަންހެނުން އަނުޝްކާގެ އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

އިންޑިއާގެ ޓެސްޓް ކެޕްޓަން ކަމުން ކޯލީ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ

2021 ރިވައިންޑް: ޔޫރޯގެ "ނަމޫނާ މަންޒަރު"، މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާ

ވަން ފޮޓޯ: "މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" 2021 ނިންމުން

ކާނިވަލުން ދައްކުވައިދިނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވީތީ ބާކީވާން ނުޖެހޭކަން، ކާމިޔާބު ފެށުމެއް!

ވަން ފޮޓޯ: މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް 2021

"މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

"މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"އެއް މާލޭގައި ބާއްވަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީ20 ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

« 1