ކްރިކެޓް

ޑުސެންއާއި ގުއެންޓޮންގެ ސެންޗަރީ އާއެކު ނިއު ޒިލެންޑް ބަލިކޮށް، ދެކުނު އެފްރިކާ ސެމީއާ ގާތަށް

ޕާކިސްތާނުން ބަންގްލަދޭޝް ކަޓުވާލައިފި

ލަންކާ އަތުން ބަލިވެ، ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑް ކެޓުމުގެ ތުންފަތް މައްޗަށް

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނެދަލޭންޑްސް ކައިރިން ބޮޑު މޮޅެއް، މެކްސްވެލް ސެންޗަރީ ހެދީ އެންމެ 40 ބޯޅައިން

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ބަންގްލަދޭޝް ބޮޑުކޮށް ބަލިކޮށްލައިފި، ގުއިންޓޮން 174 ލަނޑު!

އަފްގާނިސްތާނަށް ތާރީހީ މޮޅެއް، ވަންޑޭ ކްރިކެޓްގައި އަލަށް ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްފި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އަންހެން ޓީ20 ޝީލްޑް ކުނަހަންދޫން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނު މެޗުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް 11،000 މީހުންގެ ޓީމެއް

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ނިއުޒިލެންޑުން ސިލްސިލާވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެއްދުވަހުގެ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ މެޗުންވެސް އިންޑިޔާ މޮޅުވެއްޖެ

ކުރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ މެޗުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ބަލިވެއްޖެ

« 1