ކޯވިޑް ވެކްސީން

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ހާއްސަ ވެކްސިނެއް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ލިބިދާނެ ކަމަށް މޮޑާނާ އިން ބުނެފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ވެކްސިނާ ގުޅިގެން އޮސްޓްރިލާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ވެކްސިން ނުޖަހައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބަޔާން ޓީމާއެކު ހޮޓަލުގައި ކިމިޗަށް ނުހުރެވޭނެ

ދެކުނު އޭޝިއާގައި އެންމެ އަވަހަށް ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިލީ ރާއްޖޭގައި، 90 ޕަސެންޓު ކުދީން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ޕީސީއާރާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 165 އަށް

ފައިޒާ ވެކްސިން ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

ސިރިންޖު ނުއުފެއްދި، އަންނަ އަހަރު ދުނިޔެ ވެކްސިނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި

ކާބޭހެއް ގޮތަށާއި ސްޕްރޭއެއް ގޮތަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ތަހުލީލުތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޔޫކްރޭންގައި ކޮވިޑް ވެކްސިނާ ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި އުމުރުން 5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދީންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ޕީސީއާރާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 155 އަށް

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ މާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށް މަގުފަހިވޭ: ދިރާސާ

1
« 1 ...