ބްރެޒިލް

21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިންއާއެކު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއުކާސަލްއިން ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ގިމަރޭސް ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބްރެޒިލްގައި ރާމާ މަކުނުތަކަށް ހާއްސަ ބުރިޖެއް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 94 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ބްރެޒިލަށް ދޫނުކުރި ކުޅުންތެރިންނަށް ލީގުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

އެތައް މިލިއަން ސަޕޯޓަރުންނެއް މާޔޫސް ކޮށްލަން ޖެހުމުން ފީފާ ކަންބޮޑުވެފައި!

ޕެލޭގެ ގޮހޮރުން ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި، އޭނާގެ މެސެޖުގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ރޫހު

އާޖެންޓީނާ ބްރެޒިލް މެޗު: ފުލުހުންނާއި ސިއްހީ އިދާރާއިން ދަނޑަށް އަރައި މެޗު ހުއްޓުވައިފި

"އަހަރެން ފަލަހެން ހީވީ ލާޖު ޖާޒީއެއް ލުމުން، ދެން މެޗަކު ލާނީ މީޑިއަމް ޖާޒީއެއް"

ބްރެޒިލުން އައި މީހެއްގެ އަތުން އަނެއްކާވެސް މަސްތުވާތަކެތި، މި ފަހަރު ގެނައި ތަކެތީގެ އަގު 80 މިލިއަން!

15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން އެތެރެކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތަށް އޭނާގެ ބަސް ދަންނަ މީހަކު ހޯދަނީ

ރާއްޖެއަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން އެތެރެކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ދެ ދުވަސް

« 1