ބްރެޒިލް

އެޑްސަން އަރަންޓެސް ޑޮ ނަސިމެންޓޯގެ ނަން ޕެލޭއަކަށް ވީގޮތާއި ދިވެހީންނަށް އެނަން ދަސްވީގޮތުގެ ވާހަކަ!

1

ފޮޓޯ: ފުޓުބޯޅައިގެ މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލި ޕެލޭގެ ހަނދާންތައް

ޕެލޭއަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފިލާވަޅެއް: ބައްޕަގެ ރުއިމާއެކު ވީ އަސަރުގަދަ ވައުދު، ފާހާނާ ސާފުކުރަމުން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަޔަށް

1

އާޖެންޓީނާއަށް ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ ނުލިބުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

ޕެލޭގެ ކެންސަރުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެ

ބްރެޒިލްގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑްރިކްގެ ސޮއި ހޯދީ ރެއާލުން

ފްރާންސަށް އޮތް ތާރީހީ ފުރުސަތު: މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ދިފާއުކުރީ ކޮން ގައުމުތަކެއް؟

ނޭމާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގުނު: ހިތްދަތިކަމާއެކު ގައުމީ ޓީމުން ދުރަށް ޖެހިދާނެ!

ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ އިސްތިއުފާދީފި

ޕެނަލްޓީގައި ފަސްތަރީގެ ބްރެޒިލް ރޮއްވާލައި، ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ކްރޮއޭޝިއާ 1-1 ބްރެޒިލް (4-2)

މޮޑްރިޗް ދޫކޮށްލާނީ ކަސެމީރޯއަށް، ނެށުމެއް ނުހުއްޓޭނެ: ވިނީޝިއަސް

« 1