ބްރެޒިލް

ފޮޓޯ: ސައުތު ކޮރެއާ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ބްރެޒިލްގެ ނެށުމަށް ފާޑުކިޔުން، ކޯޗު ބުނަނީ އެއީ މިހާރު އޮތް ޒުވާން ޓީމުގެ "ލޭންގުއޭޖް"ގެ ބައެއް ކަމަށް!

ނޭމާގެ އެނބުރި އައުމާއެކު ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް، ނެށުންތައް ވެސް ނަލަ!

ވޯލްޑް ކަޕް: ބްރެޒިލް 4-1 ދެކުނު ކޮރެއާ (ފުލްޓައިމް)

ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ޖީސަސް އަނިޔާގައި ހުއްޓާ ކުޅުވީތޯ އެހުމުން ކޯޗު ޓީޓޭ ރަތަށް!

ދެކުނު ކޮރެއާއި ބްރެޒިލް މެޗު: ކޮރެއާ ކޯޗު ބުނަނީ މެޗު ޝެޑިއުލް އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް!

ނޭމާ ފިޓްވެއްޖެ، ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ: ޓީޓޭ

ކޮރެއާ: "ކާމިޔާބުވީ ފަހު ސިކުންތާ ޖެހެންދެން ކުރި ހިތްވަރުން، ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވިދާނެ"

ހާލަތު ގޯސްކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަށް ޕެލޭގެ ހާއްސަ މެސެޖެއް

ޕެލޭއަށް އުންމީދު ކަނޑާލައިފި: ރިޕޯޓް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޖީސަސްއާއި ޓެލެސްއަށްވެސް ވޯލްޑް ކަޕް ނިމިއްޖެ

ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވުމަކީ ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް ކަމެއް ސޯންގަކަށް ނޭނގޭ!

« 1