Close

ބަޔާން މިއުނިކް

ފަހު މިނެޓުގައި ގޯލު ޖަހައި ފްރައިބާގުން ބަޔާން ކަޓުވާލައިފި

ޓުޗެލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޔާނުން ޑޯޓުމަންޑް ބަލިކޮށް އެއްވަނައަށް

ނާގެލްސްމަން މަގާމުން ދުރުކޮށް، ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ޓުޗެލް

ކުއާޓާގައި ޗެލްސީއާއި ރެއާލް، ސިޓީއާއި ބަޔާން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ބަޔާންއިން ޕީއެސްޖީ ކަޓުވާލައިފި، ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައި މިލާންވެސް ކުއާޓާއަށް

ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރުމަށް ގޮތް ނިންމާ މެޗަކަށް މިރޭގެ މެޗު ނުވާނެ: އެމްބާޕޭ

ބަޔާނުން ޕެރިހުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި، ސްޕާސް ކައިރިން މިލާނަށްވެސް ހަނި މޮޅެއް

އެމްބާޕޭ އާއި މެސީ ފިޓްވެއްޖެ، ބަޔާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ބަޔާން ކުއާޓާއަށް، ކަންސެލޯގެ ފެށުން ރަނގަޅު

ބަޔާންއަށް ޕޮއިންޓެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ކިމިޗް

ނެދަލޭންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު ބްލިންޑް، ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ބަޔާނަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ބޯމަތިވެފައި އޮއްވައި، ބަޔާން މެޗުގައި މާނޭއަށް އަނިޔާވެއްޖެ

« 1