ަުއޮސްޓްރޭލިޔާ

ފިލިޕީންސް، މެލޭޝިއާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފިލައި ތިބެ އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ވީޑިއޯ ހެދުމަކީ ފިނޑި ކަމެއް: މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ ތިން މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ ތިން މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ ތިން މީހުންނަށް ހަމަލާދިނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ކަމަށް ބެލެވޭ: ޕޮލިސް

1

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އައިއޭސީގެ ކެމްޕެއިނެއް

ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް

އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

އަލިފާނުގެ ދުމުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިރު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ އުޑުމަތި ރަތް ކޮށްލައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަނދަމުންދާ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްނުވެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނޫސްވެރިން ޒިޔާރާތް ކޮށްފި

4