ަުއޮސްޓްރޭލިޔާ

ފަތުރުވެރިންނަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު

ބިސް އެޅުމަށް 64000 އެއްހާ ވެލާ ކުރާ ދަތުރުގެ ފޮޓޯތަކުން އުފާވެރިކަމާއި އުންމީދެއް

މިލިޓަރީ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިއާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ސޮއިކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސްޕީޑް ރަނގަޅު އިންޓަނެޓްގެ ރެކޯޑް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް

2

ކުއީންސްލެންޑުން އުފެއްދި ކޮވިޑް 19 ވެކްސިންގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއިން އުންމީދު އާވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕް އެއްގަޑިއިރުތެރޭ މިލިއަނަކަށްވުރެން ގިނަ މީހުން ޑައުންލޯޑުކޮށްފި

1

ކޮވިޑް 19 : އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައިންޓިސްޓުންވެސް ވެކްސިންތަކެއް ޓެސްޓު ކުރަނީ

އިގުތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޖީ 20ގެ ގައުމުތަކުން ފަސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމުމުން ޝާހިދުގެ ތައުރީފު

ފިލިޕީންސް، މެލޭޝިއާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފިލައި ތިބެ އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ވީޑިއޯ ހެދުމަކީ ފިނޑި ކަމެއް: މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު

ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީ ތިން މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

3