އާޖެންޓީނާ

ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު މިއީ ލިއޯ މެސީގެ ފަހަރުކަމަށް ހެދިދާނެތަ؟

އިންގްލެންޑް ކޮޅަށް އަތުން ގޯލު ޖެހިއިރު، މަރަޑޯނާ ލައިގެން ހުރި ޖާޒީ ނީލަން ކިޔަނީ

2021 ރިވައިންޑް: ޔޫރޯގެ "ނަމޫނާ މަންޒަރު"، މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާ

ރެކޯޑު ހަތްވަނަ ފަހަރަށް މެސީ ބެލޮންޑިއޯ ހޯދައިފި، ރޮނާލްޑޯ ގަދަ ފަހެއްގައި ނުހިމެނުނު

ހިތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އަގުއޭރޯ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ!

ތިން ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ހެޓްރިކަކާއެކު ޕެލޭގެ ރެކޯޑު މެސީ މުގުރާލައިފި

އެތައް މިލިއަން ސަޕޯޓަރުންނެއް މާޔޫސް ކޮށްލަން ޖެހުމުން ފީފާ ކަންބޮޑުވެފައި!

އާޖެންޓީނާ ބްރެޒިލް މެޗު: ފުލުހުންނާއި ސިއްހީ އިދާރާއިން ދަނޑަށް އަރައި މެޗު ހުއްޓުވައިފި

އާޖެންޓީނާ އާއި ޖަރުމަނު އަދި ފްރާންސް ކަޓައިފި، ސްޕެއިން އާއި ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

މަރަޑޯނާ ކަޕަށް ތައްޔާރުވަނީ

މެސީގެ ކަރުނައާއި ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކަށް ނިމުން، އާޖެންޓީނާގެ ތަށްޓާއެކު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިނިތުންވުމެއް

1
« 1