އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާސް މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މުދާ މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނަން: އިންޑިއާ

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް އިތުރު 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމުމުން ރައީސްގެ ޝުކުރު އިންޑިއާއަށް

ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ އިންޑިއާ ފުރަތަމަ، އެހެންކަމަކާ ވިސްނުން ބުއްދިވެރީ އެއަށްފަހު: ނަޝީދު

ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޖައިޝަންކަރުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މާލޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައިތިބި އިންޑިއާގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނާއެކު ދެވަނަ މަނަވަރު ފުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައިތިބި އިންޑިއާގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ފުރުން

« 1