ފްރާންސް

ގްރީޒްމަންގެ ދެ ގޯލާއެކު ފަސް މެޗަށްފަހު ފްރާންސަށް މޮޅެއް

ފްރާންސަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމެއް ނޫން: ޕޮގްބާ

ކާބުލްގައި ތިބުމަށް ޖަރުމަނުން ޝަރުތުތަކެއް، ތާލިބާންގެ އަމަލުތަކާމެދު ފްރާންސް އިން ސުވާލުތަކެއް

ނޯވޭއާއި ނެދަލޭންޑްސް އެއްވަރު، ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސަށް ބޮސްނިއާ ކައިރީ މޮޅެއް ނުވެވުނު

އާ ކުޅުންތެރިން ސްޓޭޑިއަމަށް ތައާރަފް ކުރި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް

އާޖެންޓީނާ އާއި ޖަރުމަނު އަދި ފްރާންސް ކަޓައިފި، ސްޕެއިން އާއި ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

ސްވިޒަލެންޑް ގެ ކެޕްޓަން ޒަކާ: ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް، ފްރާންސް ބަލިކުރުމުގެ ހިތްވަރުގަދަ ފޯމިއުލާ!

ފްރާންސާއި ޖަރުމަނު އަދި ޕޯޗުގަލްއާ އެކު މަރުގެ ގުރޫޕުވެސް މަރު! ދިޔައީ "ޗޮކުން"!

ފުޓުބޯޅައިގެ އާދަޔާ ހިލާފު ތާރީހުތަކެއް ލިޔެވުނު ރެއެއް، ކެޓީ "ކަޓަން ނުޖެހޭ" ޓީމެއް!

3

ޕެނަލްޓީއަށް މައާފަށް އެދެން: އެމްބާޕޭ

މުޅި ދުނިޔެ ސިހުމަކަށް، ފްރާންސްގެ ތަރި އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ ސްވިޒަލެންޑް ކުއާޓާއަށް

1

ޔޫރޯ: ފްރާންސް 3-3 ސްވިޒަލޭންޑް (4-5)

« 1