ފްރާންސް

ނޭމާއާއި އެމްބާޕޭއަށް ހެޓްރިކެއް، މެސީގެ އެސިސްޓް ހެޓްރިކެއް

މޮނާކޯ ކައިރިން ޕީއެސްޖީއަށް ބޮޑު ބައްޔެއް، ޕޮޗެޓީނޯ ބުނަނީ ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް

ނޭމާގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ ޕީއެސްޖީއަށް ހަޑި ބައްޔެއް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރޫސީންނާއި ފަރަންސޭސީންގެ މޭޒު ސައްލާ: ހުދު ބިޔަ މޭޒު ބުނެދިނީ ކޮން ވާހަކައެއް؟

އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ބެންޒެމާއަށް ޖޫރިމަނާއަކާއެކު ޖަލު ހުކުމެއް

ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ނެދަލޭންޑްސްވެސް ވޯލްޑް ކަޕަށް، ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ ފިންލޭންޑަށް އުންމީދު ގެއްލިއްޖެ

އެމްބާޕޭގެ ހަތަރު ގޯލާއެކު ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ވޯލްޑް ކަޕަށް، ބެލްޖިއަމްވެސް ޖާގަ ޔަގީން ކޮށްފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އަނިޔާވެ، ޕޮގްބާ ދެމަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ފަހަތުން އަރައި ސްޕެއިން ބަލިކޮށް، ފްރާންސުން ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފަހަތުން އަރައި ޖެހި ތިން ގޯލާއެކު ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް، ފްރާންސް ފައިނަލަށް

ގްރީޒްމަންގެ ދެ ގޯލާއެކު ފަސް މެޗަށްފަހު ފްރާންސަށް މޮޅެއް

« 1