ފްރާންސް

ބަހަނާއެއް ދައްކާކަށް ނެތިން، އެކަމަކު ބަލިގަނޑުގެ އަސަރު ފެނުނު: ޑިޝޭމްޕްސް

މެސީގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް، އާޖެންޓީނާ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް: އާޖެންޓީނާ 3-3 ފްރާންސް (4-2)

ޑިޝޭމްޕްސް: ތާރީހުގެ އާ ސަފުހާއަކަށް

"މެސީއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ލިބެން ފްރާންސްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންވެސް އެދޭނެ، އެކަމުން ފޯކަސް ނުގެއްލޭނެ"

މެސީގެ ފަހު މެޗަށް އެރުވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފަކަށް ވާނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި!

ބެންޒެމާ ބުނަނީ އަޅާ ނުލާނެ ކަމަށް: ކޯޗަށް އެއްލި ބަހެއްބާ؟

"ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ އެމްބާޕޭކަން ފައިނަލްގައި ސާބިތުކޮށްދޭނެ"

ފްރާންސަށް ރޯގާއާއި ހުމުގެ މާޔޫސްކަން، ކޯޗު ބުނަނީ ސަމާލުވާނެ ކަމަށް

ފްރާންސަށް އޮތް ތާރީހީ ފުރުސަތު: މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ދިފާއުކުރީ ކޮން ގައުމުތަކެއް؟

ފޮޓޯ: މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލަށް

މޮރޮކޯ ކައިރިން ހޯދުނީ އުނދަގޫ މޮޅެއް، ދެން އޮތީ "އާދަޔާހިލާފު" މެސީއާ ކުރިމަތިލުން: ފްރާންސް ކޯޗު

« 1 ...