ފްރާންސް

ކޮކްޕިޓް ތެރޭގައި ދެ ޕައިލެޓުން އެކަކު އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ނޭމާގެ ޕެނަލްޓީން

ނުރައްކާތެރި ގޭންގަކުން ޕޮގްބާއަށް ޓާގެޓްކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފިނަމަ އެއްބަޔަކަށްވެސް ސަލާމަތެއް ނެތެވެ.

އެމްބާޕޭ، ނޭމާ އަދި މެސީ ތަފާތު ދައްކައި، ޕީއެސްޖީން ލިލް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު

މެސީގެ ހިތްގައިމު ގޯލަށް ތައުރީފް، ޕީއެސްޖީ ފެށީ ފަސޭހަ މޮޅަކުން

ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިދާނެތީ ޕޮގްބާ ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަން ނުކުރާނެ

ފްރާންސަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ހުންނަވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ގަނޑުވަރުގައި

ޕޮގްބާ އާއި ޑިމަރިއާ އިއުލާންކުރަން ޔުވެންޓަސް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކްރޮއޭޝިއާއަށް ތާރީހީ މޮޅެއް، ފްރާންސަށް ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ފްރާންސަށް އަނެއްކާވެސް ޕޮއިންޓެއް، ތިން މެޗުން މޮޅެއް ނުހޯދި މާޔޫސްކަން

ޒިދާން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އެއްބަސްވީތަ؟

« 1