Close

ފްރާންސް

އެމްބާޕޭގެ ގޯލުން ފްރާންސަށް މޮޅެއް، ސަކާގެ ހެޓްރިކާއެކު އިންގްލެންޑްވެސް ކުރިއަށް

ފްރެންޗް އޯޕަން ތައްޓާ އެކު 23 ގްރޭންޑް ސްލޭމް ހަމަކޮށް، ޖޮކޮވިޗް ނަޑާލްގެ ކުރިއަށް

މެސީއާއި ރާމޯސް އަލްވަދާއު ކީ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލި

ޕީއެސްޖީގެ ލީގު ތަށްޓާއެކު މެސީ، ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ފްރާންސުގައި އުފައްދާ އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރު ގަތުމުގެ ބިޔަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ޔޫއޭއީން އުވާލައިފި

ޖީހަތެއް ސައިޒުކޮށް، ޑޮލަރުގެ ދިގުރަސްކަމަށް ބްރިކްސްގެ ގައުމުތަކުން ނިމުމެއް ގެންނަނީ!

2

ޕީއެސްޖީ އަނެއްކާވެސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިވެއްޖެ، ހަކީމީއަށް ރަތެއް

އެމްބާޕޭގެ ގޯލުތަކުން މޮޅުވެ، ޕީއެސްޖީން ލީގު ނެގުމާ ގާތަށް

ޕީއެސްޖީ ވީ ބަލި، މެސީއަށް ބައެއް ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން

ފްރާންސް މޮޅުވީ ޕަވާޑްގެ ގޯލުން، ނެދަލޭންޑްސްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ކެޕްޓަން އެމްބާޕޭގެ ތަފާތާއެކު ފްރާންސަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ބެލްޖިއަމް މޮޅުވީ ލުކާކޫގެ ހެޓްރިކުން

ފްރާންސްގެ އާ ކެޕްޓަނަކީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އެމްބާޕޭ

« 1 ...