ޒުވާނުން

ބައިވެރިޔާ ނުރުހުނީ؟ ނުވަތަ ރުޅިމޫނު ހެދީ؟ ހައްލަކީ ސޮރީއަކާއި އެކު ޗޮކްލެޓެއް!

ޝާލޫ ދަ ޓްރެއިނާ: ލަދުން ފިލިކުއްޖާ، "ކޮންމެވެސް" މީހަކަށް ވުމަށްކުރި ހިތްވަރާއެކު ފިޓްނަސްގެ އެންމެ އުހުގައި

1

ދިވެހި މާވަޑިޔާ އުސާމަތު: ކާމިޔާބަށް ވާސިލުވެވުނީ އެތައް ފަހަރަކު ފެއިލްވެގެން

4

ގްރީން ބަލިކޮށް، ދަ ގްރޭންޑޭ އިން އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

"ޕެޕޭ ސަބްމެރިން" ރަހައިގެ މީރުކަމާއެކު މިހާރު އެންމެ ވައިގައި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގޮއިދޫގައި ބާބަކިއު ސަރަހައްދެއް ގާއިމު ކޮށްފި

ތިމާވެށީގެ ޒުވާން ލީޑަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތެއް

ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް

ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި މިފްކޯއިން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރަނީ، މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަށް އެލަވަންސެއް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީ ގެ "ނޫކަށި ލައުންޖް" ހުޅުވުން

މިޔަހެލި ކޭމްޕް ނިންމައި، އެންމެ މޮޅު ފަސް ހިޔާލު ހޮވައިފި

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

« 1