ޒުވާނުން

ވިނަ ދަނޑުގެ ބަދަލުގައި އާޓިފިޝަލް ދަނޑުތައް ހަދާތީ މަހްލޫފަށް މަޖިލިސް ރައީސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޒުވާން ޑިޕްލޮމެޓުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނޮވެމްބަރުގައި ފަށަނީ

ބިރުވެރި މެސެޖެއް: އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުދީން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި، ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ފެތުރިއްޖެ

1

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާ ސަރުކާރުން ހިލާފުވެއްޖެ: އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު

"ވަން ޔޫރޯ ގައިޑް 2020" މިމަހު 9ގައި ނެރެން ނިންމައި ޕްރީ ބުކިންއަށް ހުޅުވާލައިފި

ލޯބިން ބުނާހިތްވެޔޭ - 31

ކޮވިޑުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން މަރު: ދެ ދަރީންނާ ވަކިވެ ދިޔައީ ހުން އައިތާ އެންމެ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި

27

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާނިތަކުގައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ރާޅާ އަޅަނީ

މިނާހް ފާއިޒް: އިންސާނީ ހިދުމަތާއި ދަތުރުކުރުމުގެ ޝައުގުން ފުރިފައިވާ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު!

2

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 3000 ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

25 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާދަމާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

2